Margit Odems

Margit Odems focust op gedragsrelaties tussen mensen; welke rol heb je, speel je of krijg je toegewezen? Een onderwerp dat ze in het kader van PLAYLAB onderzoekt in de Straatschouwburg. 

Margit Odems studeerde in 2010 af als theatermaker, theaterdocent en performer aan de HKU. Een grote inspiratiebron voor haar voorstellingen is menselijk gedrag. Ze is geboeid door de verhoudingen die tussen mensen bestaan en ontstaan. De drang van mensen om “iets” te zijn en “iets” van de ander te maken fascineert haar mateloos: rollen proberen te vertegenwoordigen en rollen krijgen toegewezen. Ze ziet dit als een continu spel waarin de mens de interactie aangaat met de ander, de omgeving en sociale conventies.

In het kader van PLAYLAB doet ze momenteel onderzoek naar dit spel en zijn spelregels. Hoe proberen we een rol te vertegenwoordigen en hoe bepalen we een rol voor een ander? Ook de manier waarop het publiek de spelers rollen toebedeeld door een scène te interpreteren, is onderdeel van dit onderzoek.

Haar voorstellingen waren o.a. te zien op Over het IJ Festival (2012 en 2015), Grachtenfestival (2015), Theaterfestival RITU in Luik (2012), Festival aan de Werf Utrecht (2011), Amsterdam Fringe Festival (2011), Café Theater Festival Utrecht (2011, Publieksprijs), International Theatre Festival of Beirut (2010) en diverse huiskamerfestivals.

www.margitodems.nl

MARGIT ODEMS IN DE STRAATSCHOUWBURG