Sara Veldhoen

We willen allemaal authentiek zijn, maar kijken intussen angstvallig om ons heen om te zien hoe dat moet. We zijn ervan overtuigd dat we bijzonder zijn, maar tegelijk onzeker over onszelf in een wereld waarin iedereen alles van zichzelf laat zien. Hoe gaan we om met zulke tegenstellingen?

Sara Veldhoen volgde in 2006/2007 de vooropleiding theater aan het UCK, maar week daarna uit naar de universiteit voor een studie en onderzoek in Kunstmatige Intelligentie. In de academische wereld kon ze geen vorm geven aan haar drang tot creatie. Daarom maakt ze nu pas op de plaats om te ontdekken hoe ze haar uiteenlopende talenten kan combineren.

Ze is altijd bezig gebleven met toneel - als toeschouwer en als speler. In de Straatschouwburg vindt ze een plek om te onderzoeken of de rol van maker/ regisseur haar ligt. Ze wil haar spelers uitdagen om eigen materiaal te maken en een theatrale vorm te geven aan hun persoonlijke verhaal. Gecombineerd met bestaand materiaal werkt ze toe naar een montagevoorstelling.

Ze richt zich in dit project op haar generatie: mensen die in de jaren ‘80 werden geboren, en nu voor keuzes staan die menig dertiger tegenkomt. Ze bevraagt met haar spelers de tegenstellingen die ze om zich heen tegenkomt: tussen hipsterauthenticiteit en Facebookschijn; ambitie en kinderwens; Tinderdates en Hollywoodromantiek.

SARA VELDHOEN IN DE STRAATSCHOUWBURG

DONDERDAG 25 MEI 20:30 UUR EN ZATERDAG 27 MEI 20:30 UUR: DERTIG, DERTIGER, DERTIGST